Klantenscore 9,7 / 10 op basis van 29 beoordelingen

Disclaimer

Deze website inclusief inhoud is eigendom van Hees Lights & Living of toeleveranciers en mag niet worden gedownload, veranderd, verveelvoudigd of worden gebruikt voor andere of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hees Lights & Living.

De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u dient uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Hees Lights & Living noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking door Hees Lights & Living gecorrigeerd zullen worden naar eigen inzicht van Hees Lights & Living. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Hees Lights & Living behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Hees Lights & Living alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Hees Lights & Living herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Hees Lights & Living.

Hoewel Hees Lights & Living al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.