In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid lightsandliving.nl

Via onze websites bieden wij producten aan en verkopen we deze. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de privacywetgeving. Dat betekent ondermeer dat we:
 

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin u toestemming is vereist;
 • U gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer we u gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • U recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
 
Telefonisch:   0475-485757 (maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 17.00 uur)

Email:             info@lightsandliving.nl

Online:            via het contactformulier op onze website

Post:               Hees Lights & Living Zuiderpoort 66 6101 KA Echt

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP adres
 • Accountgegevens
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld zoals een bericht in een contactformulier
 • Aankopen en retouren
 • Wishlist en shopping bag inhoud

Doeleinden

We verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden items te bestellen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • Om u bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop ervan.
 • Om met u te communiceren door middel van email en / of telefoon en / of post.
 • Om u vragen te beantwoorden of een issue te behandelen via social media, email, per post of telefoon.

Verstrekking aan derden

We geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van u aankoop. Zo maken we gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen en geven we de noodzakelijke gegevens door aan de bezorgdienst om u bestelling te bezorgen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hoofdstuk cookiebeleid op onze website voor informatie hierover.

Beveiliging en bewaring

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen we dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van  wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage in en wijzigen van persoonsgegevens

Om u persoonsgegevens in te zien en te wijzigingen kun je contact opnemen met onze klantenservice via de volgende kanalen:

Telefonisch:         0475 485757
Email:                   info@lightsandliving.nl
Online:                  via het contactformulier op onze website
Post:                      Hees Lights & Living Zuiderpoort 61 6101KA Echt

Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij u verzoek tot inzage om identificatie door het meesturen respectievelijk verstrekken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie u BSN en pasfoto af te schermen.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking